9. Používání Geeks Toy II

Abyste mohli podat sázku v programu Geeks Toy, potřebujete nejprve otevřít trh (v okně Navigátor), a pak pomocí nějakého rozhraní (Grid nebo Ladder) samotnou sázku umístit do trhu. A nejlepší bude, když si to všechno vyzkoušíte v Tréninkovém módu... 

Filtry

V Navigátoru můžete nabízené trhy různě filtrovat – podle jejich typu, podle země události, podle stavu trhu, atd. Je to velice užitečné, protože pokud se například budete specializovat jen na koňské dostihy ve Velké Británii, bylo by pro vás zbytečné se neustále proklikávat celou nabídkou Betfairu až k těmto dostihům. Proto můžete v okně Navigátor aplikovat filtr a budou se vám pak zobrazovat jen britské koňské dostihy.

V menu tohoto okna si také můžete zvolit, v jakém rozhraní budete chtít trhy otevírat – jestli Grid nebo Ladder:

market open 

Ladder rozhraní

Ladder je základní obchodní rozhraní, ve kterém budete podávat sázky. Abyste mohli být dobrými tradery, měli byste pochopit princip Ladderu. Jeho hlavní výhody jsou následující:

  1. Přímo vidíte, jestli se kurz pohybuje nahoru, nebo dolů
  2. Vidíte mezery v trhu
  3. Je to nejúčinnější možné podání sázky - jedním kliknutím
  4. Velice rychlé posouvání a rušení sázek pomocí drag & drop
  5. Můžete se snadno přemístit z kurzu 1.01 na 1000
  6. Obchodování v Ladderu je jako hrát hru – důležitý aspekt

Ladder rozhraní vypadá takto:

Ladder 

Grid

Grid je rozhraní pro podávání sázek, ve kterém vidíte kurzy poskládané vodorovně vedle sebe. Toto rozhraní je stejné, jako na stránkách Betfairu nebo Betdaqu, jen s tím rozdílem, že Geeks Toy má ve svém Gridu spoustu funkcí navíc a je mnohem rychlejší. Oproti Ladderu je toto rozhraní kompaktnější, a tak se může hodit někomu, kdo chce obchodovat velké množství sportovních událostí najednou. Na druhou stranu ale nedisponuje vlastnostmi, jaké má Ladder, a tak je v něm těžší si vizuálně představit stoupání nebo klesání kurzu.

Grid 

Grid i Ladder mají opět svá vlastní menu (vyvoláte je pravým kliknutím na horní lištu), kde můžete těmto rozhraním měnit vlastnosti, vzhled či rozvržení. I když budete pravděpodobně pro svoje obchodování používat Ladder rozhraní, je dobré se i seznámit s Gridem. Stejně tak doporučuji se seznámit i s Gridem a podáváním sázek přes webové rozhraní Betfairu či Betdaqu - pro případ, že byste někdy potřebovali podat sázku tam.

Talented Mavericks Limited
26 Buttercup Close
Corby
Northants
England
NN18 8LB

+44(0)7842 812832

UK Company # 04872848
UK VAT # 887366268

Facebook TwitterYouTube