Bezpečnostní politika

Přehled

Tato bezpečnostní politika nastavuje, jak společnost Talented Mavericks Limited používá a chrání veškeré informace, které poskytnete při používání této stránky nebo produktů. Veškeré poskytnuté informace při používání této stránky či našeho software, podle kterých Vás lze identifikovat, budou používány jen v souladu s tímto bezpečnostním prohlášením. Talented Mavericks Limited může tuto bezpečnostní politiku čas od času změnit aktualizací této stránky. Měli byste tuto stránku občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že s případnými změnami souhlasíte. Tato bezpečnostní politika je platná od 21. Září 2009.

Co sbíráme

Pro účely správy účtů a technické podpory můžeme sbírat následující informace, a to buď přímo přes naši webovou stránku nebo softwarové produkty, nebo nepřímo přes platební brány nebo jejich aplikace třetích stran. 

  • Jméno
  • Kontaktní údaje včetně emailu
  • IP adresu a geografické umístění
  • Informace o konfiguraci systému (například verzi operačního systému, regionální nastavení, verzi prohlížeče)
  • Informace o nastavení produktu
  • Data o používání aplikace (například přihlášení, odhlášení, chyby aplikace)

Ve velmi malém množství případů a za velmi vzácných podmínek, se Vás můžeme při kontaktování podpory zeptat na Vaše Betfair, Betdaq nebo Matchbook uživatelské jméno pro umožnění komunikace s burzou a vyřešení Vašeho problému.

Co nesbíráme

Nesbíráme žádné osobní údaje, které jsou drženy Betfairem, Betdaqem nebo Matchbookem, jako například heslo, zůstatek na účtu, aktivita sázení, emailové adresy nebo platební informace. Nesbíráme žádné soubory nebo osobní údaje z Vašeho systému kromě položek specifikovaných výše.

Bezpečnost

Zavazujeme se, že Vaše informace jsou v bezpečí. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické i řídící postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme.

Jak budou Vaše osobní údaje použity?

Zpracujeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám umožnili přístup a možnost použití našich produktů nebo webové stránky, podílní se na nabízených službách, spravování svého účtu, udržování našich účtů a záznamů, sledování úrovně využití webové stránky a kvality služeb, které poskytujeme. Také abychom Vás čas od času informovali o základních zprávách týkajících se produktu pravidelným zpravodajem a také o souvisejících produktech a službách, které považujeme za zajímavé.

Komu a kde mohou být osobní údaje poskytnuty?

Vaše osobní údaje mohou být pro účely popsané výše sdíleny s dalšími subjekty pouze v souvislosti s případy zmíněnými výše. Čas od času také můžeme subjekty třetích stran zaměstnat pro zpracování osobních údajů pro účely uvedené výše, a takové zpracování se řídí příslušnými zákony. Tam, kde to vyžaduje zákon, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty příslušným vládním, regulačním, sportovním nebo výkonným orgánům. Pro účely podpory v případech, kdy to uznáme za vhodné, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty Betfairu, Betdaqu nebo Matchbooku. Můžeme také podle svého uvážení buď kontaktovat Vás, nebo poskytnout Vaše osobní údaje obchodním partnerům v případech, kdy jsme obdrželi konkrétní důkazy o zneužití nebo anonymní urážce na cti Vaším jménem. Nebudeme prodávat nebo poskytovat Vaše osobní údaje pro žádné účely kromě těch, které jsou zmíněny výše.

Mailing list přihlášení / odhlášení

Při používání našich produktů nebo fór, můžete být automaticky přihlášeni do našeho emailového seznamu. Podmínkou používání našich produktů nebo fór je přihlášení v našem emailovém seznamu, což nám umožňuje s Vámi efektivně komunikovat. Pokud si nepřejete používat naše produkty nebo fóra a přejete si odhlášení z emailového seznamu, můžete tak učinit podle pokynů zde.

Jak můžeme používat Cookies na našem webu a jaké informace shromažďujeme

Ačkoliv nepoužíváme, nespravujeme ani neskladujeme cookies nebo informace, které se jich týkají, produkty třetích stran, jako například fóra je mohou používat pro identifikaci / statistické / interní účely. { Například když na fóru zvolíte možnost trvalého přihlášení, je tato akce spravována pomocí cookie na Vašem počítači. }

Talented Mavericks Limited
26 Buttercup Close
Corby
Northants
England
NN18 8LB

+44(0)7842 812832

UK Company # 04872848
UK VAT # 887366268

Facebook TwitterYouTube