Chrtí dostihy - souhrn

Nastal čas na sepsání souhrnného článku o obchodování chrtích dostihů. I když je popravdě už moc neobchoduji a téměř veškerý čas trávím na UK koních, doufám, že to někomu pomůže. Pro zaběhlé chrťaře to možná nebude nic nového.

Britské chrtí dostihy jsou na Betfairu/Betdaqu snad tou nejčastěji se vyskytující komoditou, začínají každý den ve 12 hodin a končí něco před půlnocí. Jedná se tedy o ideální nástroj k naučení se principů Betfair/Betdaq tradingu. Jen je potřeba brát jejich chaotičnost jako pozitivum.

Určitě se mnou spousta lidí nebude souhlasit, ale pořád chrty beru jako první stupínek při učení se obchodování na Betfairu/Betdaqu. Je jich během dne obrovské množství a díky zatím stále malé konkurenci je na nich mnohem snadnější prorazit, než na UK koních.

Pokud člověk uvidí, že je schopný naBetfairu/Betdaqu vydělávat peníze, určitě ho to psychicky mnohem více podpoří, než kdyby se půl roku plácal na UK koních kolem nuly. Toť můj argument, ale samozřejmě pokud někdo začne ihned na konících a bude dřít, taky dobře.

Chrti totiž nejsou schopni díky malé likviditě nabídnout takový potenciál výdělku. Konkrétně si myslím, že je v pohodě možné dosahovat výdělků kolem 1 000 € měsíčně – sám jsem jich dosahoval a to jsem ještě při tom hrál extraligu ve volejbale. Znám i případy vydělávající cca 2 000 €, zkrátka dosáhnout na chrtech platu 800 – 1 500 € měsíčně je naprosto reálné, kdyžtak napište do komentářů, jaký je váš nejlepší měsíční chrtí výdělek.

Likvidita

Množství spárovaných peněz se na chrtích dostizích pohybuje v řádech maximálně desetitisíců €, obvykle se pohybuje kolem 10 000 – 20 000 € na dostih. Záleží samozřejmě na typu dostihu, času, kdy se běží i na ochotě lidí sázet. Horní hranici vidím na cca 40 000 €, málo likvidní dostihy se mohou pohybovat klidně kolem 5 000 € i méně.

Likviditě je vždy dobré uzpůsobit částku, se kterou obchodujete, i styl, jakým obchodujete (viz gapy a WOM) – málo likvidní trh je totiž plný mezer a ovlivnit ho je také velmi snadné. Čas od času se pořádají větší finálová klání, která se vysílají v televizi, což s sebou přináší výrazné zvýšení likvidity – tehdy se obchodování blíží klasickým koňským dostihům. Obchodování větších mítinků si můžete plánovat pomocí tohoto kalendáře - http://www.gbgb.org.uk/CategoryOneRaces.aspx.

Televizní dostihy také poznáte podle ikony live videa přímo v programu Geeks Toy a okně "Stav API a trhu". Zpravidla se konají ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu večer.

Jinak veškeré peníze se do trhu nalévají až několik málo minut před začátkem dostihu, dá se tedy obchodovat řekněme dvě minuty a pak zase musíte čekat na další dostih. Moje pravidlo je nevstupovat do dostihu, dokud se na něm nespáruje alespoň 1 000 €. Teprve poté začnu umisťovat nějaké sázky.

Využívání Gapů

Na chrtech je jich kvůli malé likviditě požehnaně, a tak se často vyplatí využívat market making strategii, viz velmi dobrý příspěvek o chrtích dostizích na fóru hračky. Výhodou tohoto postupu je, že jste na vámi zvolených kurzech na prvním místě ve frontě, a tak kdyby trh „proskočil“ uzavřením velké sázky, budou vaše peníze obslouženy jako první.

Proskočení, jak tomu říkám, je v málo likvidních trzích velmi častým jevem, protože člověk, který chce v takto málo likvidním trhu uzavřít větší obnos, musí častokrát zvolit pro něj velmi nevýhodný kurz, aby měl jistotu, že budou jeho peníze zobchodovány. A jelikož jsou tyto větší obnosy peněz umístěny na nevýhodný kurz pro něj, jsou naopak výhodné pro druhou stranu. Druhá strana začne peníze skupovat a kurz vzápětí vystřelí na nějakou rovnovážnější hranici.

A když se toto stane, můžeme brát zisk v podstatě jen za „vyplnění mezer“. Samozřejmě nemyslím zběsilé vyplňování všeho prázdného, ale pokud má člověk v trhu nějaké rozumné spekulativní pozice, můžou čas od času vytvořit pěkný bonus.

A snad se teď Muma nebude zlobit, když tu použiji jeho video, kde gapy (a nejenom gapy) krásně používá:

Váha peněz - WOM

Váha peněz je na chrtích dostizích stále velmi silná pomůcka, dalo by se říct, že čím menší likvidita, tím více váha peněz hraje roli – ať už jako spoof, nebo jako pravé peníze. Mám takový pocit, že když jsem na chrtech začínal, nebylo tak časté vidět, že se na jednu větší částku hned nabalí desítky traderů, kteří trh rolují tím, jak se předhánějí v chycení alespoň nějakého kurzu. Dřív se mi to zdálo poklidnější, stačilo kliknout pod větší obnos a za chvíli byly peníze v kapse. Teď je potřeba dobré reakce a i přesto vás mnohdy předběhne spousta lidí…takže WOM stále funguje, ale myslím, že jen trochu „zrychleně“.

Kurzová hladina

Je jasné, že v trhu nemohou kurzy vzrůstat nebo klesat do nekonečna, aby nevznikaly arbitráže, a tak bude logicky růst kurzu jednoho chrta zapříčiňovat pokles kurzu dalšího/dalších chrta/chrtů. Podle úrovně kurzové hladiny se dá na poznat konkurenceschopnost kurzů v trhu.

Kurzová hladina také ukazuje, kolik je na trhu „nevyužitého prostoru“– pokud je kurzová hladina 150%, neznamená automaticky, že růst kurzu jednoho chrta musí znamenat pokles kurzu druhého chrta. Tohle je dobré si uvědomit v málo likvidních trzích – vlastně je to jasné – ze začátku všechny kurzy rostou, potom se dostanou co nejblíže rovnováze a až potom mohou ovlivňovat jeden druhého.

Také záleží na počtu chrtů v dostihu – těch je samozřejmě většinou vždy 6, ale když už jsem u toho, vztáhnu to i na koně. U koní se počet startujících často mění – někdy jich startuje 15, jindy 5, někdy 30 a jindy třeba i 2 (dva). Nevím, jestli to má nějakou souvislost s typem dostihu nebo konkrétním závodištěm, ale je to tam pokaždé jinak – což je dobré brát v potaz.

Pokud jsou totiž v dostihu dva koně, vzestup kurzu jednoho koně znamená okamžitě pokles kurzu druhého koně. Naopak v dostihu s mnoha startujícími se může pokles kurzu jednoho koně „rozprostřít“ do vzestupu kurzů více koní. Z tohoto vyplývá, že čím méně startujících, tím silněji a očividněji vzájemné ovlivňování kurzů pracuje.

S/R úrovně na chrtích dostizích

Support a resistance úrovně nehrají na chrtích dostizích kvůli malé likviditě takovou roli jako na UK koních, ale přesto je zde několik velmi důležitých úrovní v trhu:

  • celá čísla, zejména tam, kde se mění velikost ticku, tj 6.0, 4.0, 3.0 a 2.0

S těmito úrovněmi pracuji následovně – pokud například trh klesá z 5.3 na 4.0, je velkápravděpodobnost, že se zde trend zpomalí, zastaví nebo otočí. Důvodem je, že Backeři budou chtít uzavírat svoje pozice Layem a zároveň Layeři nebudou chtít kurz pustit níže. Mnohdy váha peněz naznačuje další pokles, ale věřte mi, že oni tam čekají. A pokud jsem zrovna ten šťastný Backer, který chytil nějaký lukrativní kurz, snažím se na těchto úrovních z pozice vystupovat – částečně nebo úplně, záleží na situaci.

Naopak pokud se S/R úroveň prorazí, často používám přirovnání „Je to jakoby se probořila přehrada“. A vskutku, pokud se nějaká důležitá hranice v trhu prolomí, znamená to, že lidé, kteří s jejím prolomením nepočítali jsou najednou ve ztrátové pozici, kterou chtějí uzavřít a tím samozřejmě trend jen popohání (viz video u WOM).

Takže se dá obchodovat jak proražení, tak odražení od těchto úrovní, či kombinace obou.

Price Bandy

Jsou důležité hranice v trhu podle množství zobchodovaných peněz a bývají častým průvodním jevem k support a resistance úrovním. Je na nich vidět, v jakém rozmezí se nejvíce obchodovalo, pod kterou hladinu kurzu již není ochota obchody provádět, atd.

LTA – Last Traded Amount

Neboli velikost posledně uzavřeného obchodu. Velikost posledně uzavřeného obchodu může mít značný dopad na vývoj kurzu – buď jako odstartování pohybu nebo jako signál ke konci trendu. Jelikož jsou v podstatě dva typy traderů (v pozici vs. s uzavřenou pozicí), znamená to, že pokud se jedná o odstartování trendu, je v trhu uzavřeno větší množství peněz a tradeři, kteří jsou v otevřené pozici na opačné straně tohoto obchodu, budou chtít z pozice vystoupit, čímž trend ještě více rozjedou.

K tomu se přidají někteří s uzavřenou pozicí, protože si nechtějí nechat ujít tento pohyb. Přikládám video z koňských dostihů, zjistil jsem, že na chrtech jsem tuhle situaci nenatočil, ale v podstatě se jedná o úplně stejný princip, často je LTA provázeno gapem a jedná se o ono „proskočení“:

No a pokud se jedná o signál konce trendu, je situace opačná – ti v otevřené pozici zjišťují, že víc už asi kurz neporoste, a tak houfně uzavírají protisázky, stejně tak ti v uzavřené pozici vidí, že je čas chytnout tento momentálně výhodný kurz. Zkrátka velké LTA v trhu vždy něco značí.

Trendy

I na chrtích dostizích si můžete zvolit, jak moc budete sil trendů využívat. Pokud máte raději co nejrychlejší uzavírání pozice – scalping, budou pro vás větší pohyby nepodstatné. To ale neznamená, že se na chrtích dostizích nedá swingovat, tzn. snažit se i za pomoci předem sepsaných signálů využít co nejvíce z daného pohybu. Run your profits, cut your loses zná asi každý trader, takže pokud už máte zvládnuté vydělávání peněz pomocí 1-2 tickových obchodů, můžete se posunout na další level právě tímto (nebo se to učte rovnou, záleží na vás).

Všechno dohromady

Tak konečně najdu využití pro tohle video, kde jsou dohroady všechny zmíněné strategie použity dohromady:

Byl to pokus, zda se dají obchodovat všichni chrti najednou. A není v tom žádná věda – když se na to podíváte, v podstatě jen používám market making a WOM – umisťuji sázky na neaktuální kurzy a když se náhodou zobchodují, je z toho bonus. Zároveň se opírám o větší částky v trhu – na Lay straně umisťuji sázky nad větší obnos, na Back straně pod větší obnos. A pokud vidím ztrátu, utínám ji. Sice to možná vypadá chaoticky, ale věřím, že se v tom dá najít smysl.

Ztráty

Co k nim napsat? Snad jen, že až se člověk naučí přijímat ztrátu, začne vydělávat. Přijmout ztrátu či neudělat kardinální blbost v podobě např. suspendu či přechodu do inplay je ten nejdůležitější aspekt. Nějaké konkrétní rady:

  • Nedoufat v otočení pohybu. Pokud ztráta překračuje vámi určenou mez, rychle ji přijměte, než bude pozdě.
  • Snažte se mít pořád chladnou hlavu anebo alespoň dělat to, co byste dělali, kdybyste chladnou hlavu měli.
  • Ukončete svoje obchodování vždy před vypršením limitu.

Je na čase článek uzavřít. Doufám, že jsem pokryl všechny možné situace a základy obchodování na chrtích dostizích, ale pokud cítíte, že něco chybí, nebo se potřebujete na něco zeptat, učiňte tak v komentářích níže.

Good tick!

Talented Mavericks Limited
26 Buttercup Close
Corby
Northants
England
NN18 8LB

+44(0)7842 812832

UK Company # 04872848
UK VAT # 887366268

Facebook TwitterYouTube