Czy jest możliwe rozszerzenie zakresu stop loss ponad 20 pkt ?
Jeżeli tak - w jaki sposób można takiego rozszerzenia dokonać ?: