Οι Άγγλοι ψήφισαν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι συζητούν για τις γενικές επιπτώσεις του ζητήματος. Ας δούμε ένα υποσύνολο που είναι οι επιπτώσεις στο στοίχημα. 332 παίχτες που παίζουν στο Αγγλικό πρωτάθλημα 100 από τους οποίους ανήκουν στην Premier League θα πρέπει να φύγουν από το νησί γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την παροχή αδείας εργασίας. Αυτό σημαίνει άμεση επίπτωση στην ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζεται στο νησί και επομένως στο στοίχημα. Αυτοί οι παίκτες κάπου θα πρέπει να πάνε. Το πιο πιθανό είναι ότι θα διασκορπιστούν στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη και επομένως θα επηρρεάσουν ανάλογα τους στοιχηματικούς παράγοντες στην κάθε περιοχή. Αυτόματα θα πέσουν και τα κασέ των μεταγραφών καθώς είναι μεγάλη η πιθανότητα να φύγουν και οι επενδυτές που έριξαν πολλά εκατομμύρια στο Αγγλικό πρωτάθλημα για να φέρουν αυτούς τους παίκτες. Επομένως τα σιγουράκια δεν θα είναι και τόσο σιγουράκια καθώς θα υπάρχει μεγαλύτερη εξάπλωση των καλών παικτών σε περισσότερες ομάδες. Και επομένως μαζί με το Brexit έρχονται και αλλαγές στο στοίχημα.