po uiszczeniu opłaty dostajecie jakiś kod,link potwierdzenie? domyślam się że program jest blokowany po tym jak roszczenie staje się wymagalne (chyba 19.00) jak udowodnić,poświadczyć uiszczenie...