Betfair/Betdaq trading slovníček začínající na S

S

Scale-Out

Technika, při které se z pozice vystupuje po částech.

Scalper

Člověk, snažící se profitovat na finančních/dostihových trzích bez znalosti komodity (toho, co prodává a kupuje).

Scalping

Druh obchodování využívající krátkodobých výkyvů kurzu ve svůj prospěch. Viz scalper.

Scratch

Skreč. Na webu takto někdy označujeme neziskový obchod. Buď nákup a prodej ve stejných kurzech, nebo s malou ztrátou.

Short-term trading

Druh obchodování, při kterém se snažíte setrvat na trhu co nejkratší dobu.

Skreč

Skreč. Na webu takto někdy označujeme neziskový obchod. Buď nákup a prodej ve stejných kurzech, nebo s malou ztrátou.

Skrill VIP

Je mnoho způsobů, jak vložit peníze na Betfair & Betdaq, ale my doporučujeme Skrill.

Spoof

Záměrné ovlivňování váhy peněz na trhu prováděné umisťováním obrovských sum do fronty na neobchodované kurzy. (Tj tak, aby tyto sumy váhu peněz ovlivňovaly, ale zároveň se nezobchodovaly).

Stake

Částka, kterou budeme používat k obchodování.

Steam

Jiné označení pro silný downtrend.

Stop Loss

Funkcí Stop Loss můžeme nastavit kurz, ve kterém se uzavře naše pozice v případě, že by se trh ubíral do ztráty.

Support

Vzniká na kurzech, pod kterými nechce nikdo Backovat. V grafu je vidět jako dolní limit, pod který se kurz těžko dostává.

Sure Bet

Vsazení na všechny možnosti události tak, že ať dopadne jakkoliv, vyhrajete. Př.: Pokud by se nám podařilo uzavřít dvě €100 sázky na výhru v kurzech 2.5 a 2.5 na oba hráče jednoho tenisového zápasu, vznikl by tzv. Surebet.

Suspend / Suspended

Čas, kdy se pozastaví obchodování na události.

Swing

Je technika obchodování, kdy se předpokládá velký pohyb kurzu, který trvá delší dobu. Dva nejčastěji používané termíny v této souvislosti jsou swing a scalping, u scalpingu je to naopak - v co nejkratším čase se využívá velmi malý pohyb kurzu.

Sázka

Částka, kterou budeme používat k obchodování.

Talented Mavericks Limited
26 Buttercup Close
Corby
Northants
England
NN18 8LB

+44(0)7842 812832

UK Company # 04872848
UK VAT # 887366268

Facebook TwitterYouTube