Betfair/Betdaq trading slovníček začínající na G

G

Gap

Mezera v trhu. Může být mezi Back a Lay stranami, nebo jen na jedné z nich.

Greenbook

Termín označující situaci, kdy Vám jakýkoliv výsledek dané události přinese zisk.

Grid

Standardní zobrazení kurzů vodorovně vedle sebe. Grid je používán na webové stránce Betfairu/Betdaqu a je implementován v rozšířené podobě i v programu Geeks Toy.

Talented Mavericks Limited
26 Buttercup Close
Corby
Northants
England
NN18 8LB

+44(0)7842 812832

UK Company # 04872848
UK VAT # 887366268

Facebook TwitterYouTube